ابزارهای چندمنظوره

قابلیت تنظیم با ضخامت عایق کابل

لخت کن کابل شبکه شماره ۳۰
لخت کردن کابلها و سیمها به شکل حرفه ای

کابل و سیم لخت کن شماره ۲۰۰
ابزار عمومی برای لخت کردن سیمها و کابلها

کابل لخت کن شماره ۱۰۰
قابلیت لخت کردن سیمها و پرس سر سیم

سیم لخت کن شماره ۳۰۰
سیم لخت کن خودکار

سیم لخت کن شماره ۱۵۰
محصول همه کاره با ۴ عملکرد

سیم لخت کن همه کاره شماره ۴۰۰
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: