خشک شدن سریع

فست باند
چسب و درزگیر پایه پلی اورتان، قوی

فلکس ۳۱۰ PU
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: