تمیزکننده و چربی زدا

از بین برنده باقی مانده خشک شده چسب ها

مایع از بین برنده چسب و درزگیر
عاری از حلال و فسفات، قابل تجزیه

مایع تمیز کننده کارگاه
آماده سازی سطوح قبل از چسبکاری

مایع تمیز کننده سطوح
نظافت و چربی زدایی قطعات الکتریکی

مایع تمیز کننده قطعات الکترونیکی
نظافت و چربی زدایی فلزات و شیشه

مایع تمیز کننده S
تمیز کننده و چربی زدا با پایه اسانس مرکبات

مایع تمیز کننده با اسانس مرکبات
تمیز کننده با پایه حلال ارگانیک فعال

مایع تمیز کننده قالب
نظافت و چربی زدایی سطوح حساس

مایع تمیز کننده پلاستیک
نظافت کننده چندمنظوره برای صنایع خودرو

مایع تمیز کننده ترمز
چربی زدا برای کاربردهای حساس

مایع تمیز کننده سریع
تمیز کننده مخصوص با دمای اشتعال بالا

مایع تمیز کننده قطعات
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: