حلال و مواد جداکننده

عملکرد ۶ گانه

مایع زنگ بر و محافظ
ماده جدا کننده و روانکار عاری از سیلیکون

مایع جداکننده قالب
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: