روانکارها و روغن های چندمنظوره

روغن معدنی با درجه خلوص بالا

اسپری Bio-Fluid
خاصیت روانکاری خشک (غیر چسبنده)

اسپری تفلون
روانکار و جدا کننده قالب

اسپری سیلیکون
با قدرت فوق العاده، حاوی تفلون یا PTFE

اسپری همه کاره AT- 44
روانکار برای تجهیزات پنوماتیک

اسپری اتصالات پنوماتیک
روانکاری خشک برای کاربردهای خاص

اسپری تفلون
روانکاری خشک

اسپری ضد اصطکاک MoS2
روغن چند منظوره با کاربردهای فراوان

اسپری همه کاره W 44 T
عاری از رزین ها و سیلیکون

اسپری پوشش دهنده
روانکار و جداکننده قالب

اسپری سیلیکون
اسپری ماشین کاری برای انواع فلزات

اسپری ماشین کاری
روغن چند منظوره برای مصارف بهداشتی

اسپری همه کاره W 44 T
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: