برای اتصالات F-Compression

کابل لخت کن شماره ۱ F Plus
کارکرد آسان به دلیل طراحی ارگونومیک

کابل لخت کن شماره ۲ کابل آنتن
برای اتصالات F-Screw

کابل لخت کن شماره ۱ F Plus
طراحی موازی تیغه ها

کابل لخت کن شماره ۳
کارکرد ایمن با طراحی ارگونومیک

کابل لخت کن شماره ۱۳ کلاسیک
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: