پوشش سطح و ضد خوردگی

پوشش مایع روی

تعمیر سطوح گالوانیزه شده
Brushable Zinc Coating

مایع محافظ قطعات فلزی

محافظت از قطعات فلزی در برابر خوردگی
مایع محافظ قطعات فلزی

رنگ آلومینیوم

پوشش ضد خوردگی سطوح فلزی
رنگ آلومینیوم

رنگ مایع روی

حفاظت کاتودیک کارآمد در برابر خوردگی
رنگ مایع روی
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: