محصولات زیر جهت برآوردن نیازهای مشتریان در کاربردهای خاص طراحی و تولید شده اند. برای کار کردن روی کابل های فشار قوی و یا لخت کردن کابل های قطور ابزارهای ویکن همواره برای شما راه حلی خواهند داشت.

ابزار برش شماره ۲۵

ابزار برش شماره ۲۵

LSA Sensor No.40

LSA Sensor No.40

قیچی کابل شماره ۳۵

قیچی کابل شماره ۳۵

کابل لخت کن شماره ۱۰۰۰

کابل لخت کن شماره ۱۰۰۰
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: