ابزارهای چندمنظوره

لخت کن کابل شبکه شماره ۳۰

قابلیت تنظیم با ضخامت عایق کابل
لخت کن کابل شبکه شماره ۳۰

کابل و سیم لخت کن شماره ۲۰۰

لخت کردن کابلها و سیمها به شکل حرفه ای
کابل و سیم لخت کن شماره ۲۰۰

کابل لخت کن شماره ۱۰۰

ابزار عمومی برای لخت کردن سیمها و کابلها
کابل لخت کن شماره ۱۰۰

سیم لخت کن شماره ۳۰۰

قابلیت لخت کردن سیمها و پرس سر سیم
سیم لخت کن شماره ۳۰۰

سیم لخت کن شماره ۱۵۰

سیم لخت کن خودکار
سیم لخت کن شماره ۱۵۰

سیم لخت کن همه کاره شماره ۴۰۰

محصول همه کاره با ۴ عملکرد
سیم لخت کن همه کاره شماره ۴۰۰
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: