چسب های لاستیک فلز

GMK 2410

الاستیک و مقاوم در برابر رطوبت

GMK 2410

GMK 2510

قوی، الاستیک، مقاوم در برابر دما

GMK 2510