Allround Sealing Spray

Allround Sealing Spray

اسپری تست دستگاه اعلام حریق

تبخیر بدون باقی ماندن اثر
اسپری تست دستگاه اعلام حریق
اسپری تشخیص نشتی Frost-Proof
اسپری تشخیص نشتی Frost-Proof

اسپری استارتر

اسپری استارتر

اسپری تشخیص ترک

تمیز کننده و نفوذ کننده
اسپری تشخیص ترک
اسپری تشخیص نشتی Viscous
اسپری تشخیص نشتی Viscous

اسپری انجماد

اسپری انجماد

اسپری تشخیص نشتی

غیر قابل اشتعال، ضد خوردگی
اسپری تشخیص نشتی

اسپری زنجیر چرخ (Power Grip)

اسپری زمستانی زنجیر چرخ ویکن (WEICON Power Grip spray)
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: