خبرنامه

حضور در اولین نمایشگاه مجازی ایران - سالن صنعت
حضور در اولین نمایشگاه مجازی ایران - سالن صنعت
شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو
شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای سیمان ممتازان کرمان
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای سیمان ممتازان کرمان
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای مجموعه سیمانی هلدینگ غدیر
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای مجموعه سیمانی هلدینگ غدیر
شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران
شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای سیمان کردستان
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای سیمان کردستان
همکاری شرکت کلاژ گستر ماندگار و آنزوتنیس
همکاری شرکت کلاژ گستر ماندگار و آنزوتنیس
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای مجموعه سیمان سفید نی ریز
وبینار آموزشی محصولات برند ویکن آلمان برای سیمان سفید نی ریز - کلاژ گستر ماندگار
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای مجموعه مپنا لوکوموتیو
وبینار آموزشی محصولات برند ویکن آلمان برای مجموعه مپنا لکوموتیو
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای مجموعه پتروشیمی لاله
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای مجموعه پتروشیمی لاله
شرکت در بیستمین نمایشگاه صنعت برق ایران
شرکت در بیستمین نمایشگاه صنعت برق ایران
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: