خبرنامه

حضور در اولین نمایشگاه مجازی ایران - سالن صنعت
حضور در اولین نمایشگاه مجازی ایران - سالن صنعت
شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو
شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای سیمان ممتازان کرمان
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای سیمان ممتازان کرمان
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای مجموعه سیمانی هلدینگ غدیر
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای مجموعه سیمانی هلدینگ غدیر
شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران
شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای سیمان کردستان
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای سیمان کردستان
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای مجموعه پتروشیمی لاله
برگزاری وبینار آموزشی محصولات ویکن برای مجموعه پتروشیمی لاله
شرکت در بیستمین نمایشگاه صنعت برق ایران
شرکت در بیستمین نمایشگاه صنعت برق ایران
همکاری شرکت کلاژ گستر ماندگار و آنزوتنیس
همکاری شرکت کلاژ گستر ماندگار و آنزوتنیس
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: