رزین اپوکسی صنعتی

 رزین اپوکسی صنعتی دوجزئی

سیستم های رزین اپوکسی دو جزئی شامل دو جزء رزین و هاردنر می باشند. برای استفاده از این محصولات ، رزین و هاردنر باید به نسبت های مشخص ، کاملا و به صورت یکنواخت با یکدیگر ترکیب شوند تا واکنش شیمیایی آغاز شده و سپس خشک شوند. 

قلم های تعمیراتی

قلم های تعمیراتی ویکن - رزین اپوکسی دوجزئی

پلاستیک متال ها

پلاستیک متال های ویکن - رزین اپوکسی دوجزئی
این صفحه را با دیگران به اشتراک بگذارید: